મુખ્યમંત્રી અમૃતમ અને મા વાત્સલ્ય યોજના

August 27, 2021 admin 0

ગરીબી રેખા હેઠળ જીવતા મધ્‍યમ વર્ગના પરીવારોનો ગંભીર બીમારી સામે આકસ્‍મીક નાણાકીય ખર્ચને પહોંચી વળવા તેમજ ગંભીર બીમારીના ઉંચા તબીબી ખર્ચ સામે નાણાંકીય સુરક્ષા મળી […]